ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Τηλεμετρία

Απομακρυσμένη παρακολούθηση σταθμών για βελτιωμένη απόδοση

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των assets σας

Μέσα από το jHub μπορείτε να εντοπίσετε μη φυσιολογικές συμπεριφορές και σφάλματα του εξοπλισμού σας τα οποία περνάνε απαρατήρητα με τα υπάρχοντα μέσα. Η Joule το πετυχαίνει αυτό καταγράφοντας και αναλύοντας περισσότερα από 50 διαφορετικά σήματα από κάθε inverter σε συνδυασμό με μετρητικά δεδομένα ηλεκτρονόμων, μετρητικά δεδομένα ΔΕΔΔΗΕ και μετεωρολογικών συνθηκών. Αυτά επιτρέπουν τόσο:

  • Την εύρεση συστηματικών αστοχιών του εξοπλισμού όσο και
  • Τον  live εντοπισμό σφαλμάτων

Η γνώση είναι δύναμη

Το jHub προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία στους παραγωγούς ώστε να ενημερώνονται live αλλά και ad-hoc τόσο μέσω ειδοποιήσεων όσο και με αναφορές. Κάθε στοιχείο αυτών (πχ. Όρια για ειδοποίηση) είναι παραμετροποιήσιμο και πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες των χρηστών. Ειδικότερα:

  • Δύναται να παραμετροποιηθεί κάθε όριο ή παράμετρος για την εύρεση σφαλμάτων
  • Δύναται να παραμετροποιηθεί η μορφή και το περιεχόμενο των αναφορών

Ένα εργαλείο για όλους

Το jHub μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συντηρητές και τεχνικούς παρέχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες σε αυτούς. Πιο συγκεκριμένα:

  • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την live κάτοψη του σταθμού ώστε να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία τυχόν ελαττωματικών string ή inverters
  • Να παρακολουθήσουν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί από συνεργάτες τους και να συγκεντρώνουν όλη την απαραίτητη πληροφορία στο ίδιο μέρος
  • Να καταγράψουν δείκτες και μετρικές απαραίτητες για το asset management των σταθμών όπως ενδεικτικά χρόνος επίλυσης σφάλματος, ανταλλακτικά, κ.α.