.

Από το Νοέμβριο του 2020 και την εφαρμογή του Target Model, η εκπροσώπηση των πάρκων ΑΠΕ, στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, είναι υποχρεωτική για κάθε παραγωγό. Η επιλογή ενός Φο.Σ.Ε. κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία.  Με το Webinar της Wootis και τον έμπειρο, σε θέματα αγορών Ενέργειας, ομιλητή της, θα αποκτήσετε όλο το απαραίτητο υπόβαθρο για να επιλέξετε τον καλύτερο.

Ημερομηνία | 13 Μαΐου
Ώρα    | 16:00
 Χωρίς κόστος συμμετοχής

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

papatheodorou
Γεώργιος Εμμανουήλ Παπαθεοδώρου

Ο κ. Παπαθεοδώρου, από όταν ξεκίνησε να σπουδάζει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ, ανέπτυξε ενδιαφέρον για την αποδοτικότητα και τις έξυπνες χρήσεις της ενέργειας.
Χρόνια αργότερα ίδρυσε μαζί με τους συνεργάτες του την Joule, μια startup η οποία ασχολείται ακριβώς με αυτό.
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται συγκεκριμένα με θέματα Φο.Σ.Ε. και ηλεκτροκίνησης.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑ ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο webinar μας, θα μάθετε:

✔ Όλες τις περιπτώσεις και δυνατότητες αποζημίωσης από τον ΔΑΠΕΕΠ και τις αγορές ενέργειας

✔ Ποιες είναι οι διαφορές των συμβάσεων ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ

✔ Τη διαδικασία για ενεργοποίηση και για εκπροσώπηση των πάρκων στις αγορές

✔ Όλες τις αγορές ενέργειας που θα μπορούν να συμμετέχουν τα πάρκα και πώς λειτουργούν

✔ Τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) απέναντι στον παραγωγό

✔ Λεπτομέρειες για τις συμβάσεις και τον τρόπο αποζημίωσης του Φο.Σ.Ε, που θα επιλέξετε

✔ Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός Φο.Σ.Ε. και πώς θα επιλέξετε τον καλύτερο

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Wootis X Joule