ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦοΣΕ

Εκπροσώπηση στις Αγορές Ενέργειας

Με την τεχνοοικονομική υποστήριξη της Joule, η υπηρεσία Εκπροσώπησης της εταιρείας Wootis
σάς επιτρέπει να συμμετέχετε ενεργά στις συναλλαγές του Χρηματιστηρίου.

Με την πολυετή εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και το “έξυπνο” λογισμικό που διαθέτουμε, αλλά και με το χαμηλό κόστος εκπροσώπησης που επιτυγχάνουμε, διαχειριζόμαστε το χαρτοφυλάκιό σας και εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη δυνατή παρουσία σας στις Αγορές Ενέργειας.

ΕΙΣΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ; ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γνωρίστε καλύτερα τη λειτουργία τους
και επιλέξτε το βέλτιστο τρόπο συμμετοχής σας

Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Τι είναι το Target Model; Ποια έργα συμμετέχουν υποχρεωτικά στις Αγορές; Τι ρόλο έχουν οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης παραγωγών;

Πώς προκύπτει
η αμοιβή σας;

Από ποιες πηγές καθορίζεται η αμοιβή των παραγωγών; Πότε και με ποιο τρόπο αμείβεται ο παραγωγός, ανάλογα με τη Σύμβαση Ενίσχυσης των έργων του;

Πώς συμμετέχετε στις Αγορές Ενέργειας;

Τι περιλαμβάνει η απευθείας συμμετοχή στις Αγορές Ενέργειας; Τι προσφέρει η εκπροσώπηση από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης;

Πόσο κοστίζει η εκπροσώπηση από ΦοΣΕ;

Αν λειτουργείτε ή αναπτύσσετε αιολικό/ φωτοβολταϊκό σταθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μας, για να υπολογίσετε τα ετήσια έξοδα προς τον ΦοΣΕ.