Φόρτιση με το λεπτό ή φόρτιση με την Κιλοβατώρα;

plug-in, electricity, e-car

Η παγκόσμια τάση για ταχεία ανάπτυξη της πράσινης κυκλικής οικονομίας, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και τη δυναμική είσοδό της στις ζωές μας.  

Στη χώρα μας, αν και βρισκόμαστε σε πρώιμα στάδια σε σύγκριση πάντα με άλλες χώρες της Ευρώπης, έχουν ήδη γίνει κάποια σημαντικά βήματα. Η ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που ήδη έχει ξεκινήσει με την εκπόνηση των ΣΦΗΟ σε επίπεδο Δήμων, σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες και προγράμματα της Πολιτείας για χρηματοδότηση της αγοράς ενός τέτοιου αυτοκινήτου, αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς πυλώνες προώθησης της ηλεκτροκίνησης. Το δίκτυο φόρτισης των αυτοκινήτων αυτών, έχει δημιουργήσει την ανάγκη ύπαρξης οικονομικών φορέων, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τους σταθμούς αυτούς με στόχο την αποτελεσματικότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή-οδηγού.

Έτσι, οι φορείς αυτοί (ΦΕΥΦΗΟ-Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) αναπτύσσουν και παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα φιλικό περιβάλλον προς τον καταναλωτή ,όπως είναι η δυνατότητα κράτησης, εφαρμογές πληρωμής κλπ. Το βασικό ερώτημα  όμως, που προκύπτει και απασχολεί τους περισσότερους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή οδηγών που σκέφτονται μια τέτοια επένδυση, είναι πώς χρεώνεται η φόρτιση του οχήματός τους.

Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δύο μοντέλα χρεώσεων. Χρέωση ανά kWh και χρέωση ανά λεπτό. Ποιο όμως συμφέρει περισσότερο τον τελικό καταναλωτή;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα , θα πρέπει να γνωρίζουμε τις εξής πληροφορίες. 1) Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δε φορτίζουν καθόλη της διάρκεια φόρτισής τους με την ίδια ταχύτητα. Όσο πιο γεμάτη είναι η μπαταρία τους, τόσο πιο αργή είναι η φόρτισή τους (εφόσον μιλάμε για AC φόρτιση) . 2) Ορισμένα από τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζουν με περιορισμένη ισχύ ανεξαρτήτως της ονομαστικής ισχύος του φορτιστή . 3) Σε περιπτώσεις, όπου πραγματοποιείται ταυτόχρονη φόρτιση πολλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η ισχύς φόρτισης μειώνεται περαιτέρω (για λόγους προστασίας τους δικτύου – load balancing), παρατείνοντας ακόμα περισσότερο το χρόνο φόρτισης.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω δεδομένα υπόψη ,το άμεσο συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε για τους 2 τρόπους χρέωσης είναι ότι η μεν πρώτη (Χρέωση/kWh) είναι πιο άμεση και εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα ως προς το κόστος φόρτισης, καθώς ο καταναλωτής πληρώνει αποκλειστικά την ενέργεια που καταναλώνει. Η δε δεύτερη (χρέωση/λεπτό) είναι αρκετά πιο αβέβαιη και εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, χωρίς να συνεπάγεται ότι δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα ,σε κάποιες περιπτώσεις όπου το κόστος ανά kWh είναι αρκετά υψηλό.

Ας δούμε, όμως, ένα παράδειγμα πιο αναλυτικά:

Για το παράδειγμα μας, θα επιλέξουμε ένα φορτιστή AC ισχύος 22kW, δεδομένου ότι αυτός ο φορτιστής προτιμάται για δημοσίως προσβάσιμα σημεία. Επίσης, το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα αυτοκίνητο με μπαταρία που μπορεί να αποθηκεύσει έως και 40kWh. 

Έτσι, για τη χρέωση ανά kWh και μια πιθανή τιμή τα 0,25-0,30 Ευρώ/kWh, ο καταναλωτής πληρώνει αποκλειστικά την ενέργεια που καταναλώνει αγνοώντας τις παραπάνω τεχνικές παραμέτρους, με συνολικό κόστος μιας πλήρους φόρτισης (εκκινώντας από το 0% της μπαταρίας) να είναι τα 10-12 Ευρώ/ φόρτιση.

Έστω τώρα μια χρέωση 0,03-0,035 Ευρώ/λεπτό φόρτισης. Ο μέσος ελάχιστος χρόνος φόρτισης ενός αυτοκινήτου με την παραπάνω μπαταρία (εκκινώντας πάλι από το 0%) είναι τουλάχιστον 6 ώρες ή 10,8-12,6 Ευρώ/φόρτιση.  Στη χρέωση αυτή, όμως, δεν έχουμε λάβει υπόψη ότι μπορεί στο χώρο να φορτίζουν περισσότερα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα η διάρκεια φόρτισης και κατ’ επέκταση η χρέωση, να αυξάνεται. Συνεπώς, ο οδηγός σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζει κάθε φορά πριν επιλέξει φορτιστή με αυτή τη μορφή χρέωσης α) την ταχύτητα φόρτισης του αυτοκινήτου του και β) πόσοι φορτίζουν ταυτόχρονα στο χώρο.

Το άρθρο βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα energypress, στη διεύθυνση: https://energypress.gr/news/fortisi-me-lepto-i-fortisi-me-tin-kilovatora-poio-montelo-symferei-gia-ta-ilektrokinita

Επιστρέψτε στην Αρχική.