ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαχείριση σταθμών παραγωγής

Αξιοποιήστε τους σταθμούς σας στο μέγιστο βαθμό

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Διατηρήστε τους σταθμούς παραγωγής σε κορυφαία απόδοση
Το λογισμικό τηλεμετρίας της Joule συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει οποιαδήποτε απόκλιση στην παραγωγή ενέργειας και καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση των σταθμών. Εξασφαλίζετε, έτσι, την έγκαιρη αντιμετώπιση σφαλμάτων, την ορθή λειτουργία των σταθμών και την αξιοποίησή τους στο μέγιστο.

Έλεγχος και διαχείριση σταθμών

Υποστήριξη για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς
Η διαχείριση των σταθμών παραγωγής γίνεται ευκολότερη, πιο κατανοητή και προσβάσιμη από οπουδήποτε. Από τη συλλογή των δεδομένων παραγωγής, μέχρι την επεξεργασία και την οπτικοποίησή τους, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες της Joule σάς παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και τακτικές αναφορές, επιτρέποντάς σας να γνωρίζετε την παραγόμενη ενέργεια και την τεχνική διαθεσιμότητα των σταθμών.

Συμμετέχετε στις Αγορές Ενέργειας;

Aνακαλύψτε αποδοτικούς τρόπους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας

Οικονομική εποπτεία

Όλες οι πληρωμές από τις Αγορές Ενέργειας σε ένα σημείο

Προσαρμογή σε εσάς

Με το jHub, την ολοκληρωμένη πλατφόρμα της Joule, μπορείτε να προβάλλετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες που σας αφορούν.

Το jHub περιλαμβάνει εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού σας, ενώ μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών σταθμών, χρηστών και υπηρεσιών ΦοΣΕ.