ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία, μπορείτε να υπολογίσετε σε πόσους μήνες γίνεται απόσβεση ενός σταθμού φόρτισης.