ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την υπηρεσία Εκπροσώπησης, μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στις συναλλαγές του Χρηματιστηρίου, καθώς η Joule διαχειρίζεται το ενεργειακό χαρτοφυλάκιό σας.
Με το "έξυπνο" λογισμικό που διαθέτει, αλλά και με το χαμηλό κόστος εκπροσώπησης που επιτυγχάνει, η Joule εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή παρουσία σας στην Αγορά Ενέργειας.

Στη Joule, χρησιμοποιούμε συστήματα λογισμικού για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των φωτοβολταϊκών/ αιολικών πάρκων σας, καθώς και για τις συνεχείς συναλλαγές της ενέργειάς σας στο Χρηματιστήριο.

Διαθέτουμε ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού με δυνατότητες μηχανικής μάθησης, business intelligence και εργαλεία προσομοίωσης της Αγοράς. Η συμμετοχή της Joule στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, βασίζεται στις έγκυρες προβλέψεις παραγωγής και στη συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων της αγοράς, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας.

 Προσφέρουμε

άμεσες πληρωμές καθημερινά

βέλτιστη συμμετοχή στην αγορά ενέργειας

τακτικές αναφορές σχετικά με την απόδοση των πάρκων

Βασικός ρόλος της Joule είναι η συσσώρευση της ενέργειας όλων των παραγωγών και η προσφορά της στην Αγορά Ενέργειας, σύμφωνα με την αποδοτικότητά της στις εξής αγορές: derivatives, dayahead και intraday. Μέσω αυτής της συσσώρευσης, αυξάνονται τα κέρδη του κάθε παραγωγού ξεχωριστά. Ως πιστοποιημένοι διαπραγματευτές, με εξειδίκευση στον τομέα της ενέργειας, μεριμνούμε για την έγκαιρη ενημέρωση και προσαρμογή μας σε μια άκρως ανταγωνιστική και διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά, προκειμένου να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην επίτευξη του κοινού μας στόχου.

      .              

 Γιατί να επιλέξετε τη Joule;

Η εκπροσώπησή σας στην Αγορά Ενέργειας γίνεται με χαμηλό κόστος και με στόχο τη βέλτιστη κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειάς σας.

Χρησιμοποιούμε συστήματα υψηλής απόδοσης και προχωρημένα αναλυτικά μοντέλα, για ευέλικτες και ασφαλείς συναλλαγές.

Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις σας με επαγγελματισμό και διαφάνεια - παράγουμε αναφορές για την ενημέρωσή σας, σχετικά με τη συνολική απόδοση.

Οι εμπορικές και συναλλαγματικές μέθοδοι που εφαρμόζονται, συμμορφώνονται με τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ PROJECT MANAGER

Παναγιώτα Καμπύλη
Software Developer & Data Analyst
Γαρδέλη 16, Μαρούσι, 151 24, Ελλάδα
+30 210 6251511
kampili@joule.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε προσφορά.