ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ EV ΦΟΡΤΙΣΤΗ Η/Ο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ – ΔΩΡΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «JOULE A.E.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τo Μαρούσι Αττικής, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό»).

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από το site της σελίδας και τα social media. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο: https://joule.gr/ και αποδεχθούν τους παρόντες όρους, διαθέσιμους έως 30/6/2021.

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας τυχερός (1) και 2 (δύο) αναπληρωματικοί, όπου θα κερδίσει ένα EV φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων 22kW.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν στην κατοχή τους επιχείρηση με διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει επιχείρηση ή δεν έχει σε αυτή διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, δεν μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό καθώς και να μεταφέρει το δώρο σε άλλο άτομο.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «Joule A.E.», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με ψευδή προσωπικά στοιχεία.

Ο νικητής εάν δεν απαντήσει στην επικοινωνία μέσω προσωπικού email ώστε να ενημερώσει τη Joule για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση & Τ.Κ.), εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό και στην συνέχεια , εντώς τριών εξίσου ημερών στο β’ αναπληρωματικό.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Tο δώρο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία και εφόσον πληρούνται οι όροι συμμετοχής. Τo δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατοχή επιχείρησης. Επιπλέον ο νικητής υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση για την χρήση και εκμετάλλευση του σταθμού, που θα του δοθεί από την χρησάμενη. Για την εγκατάσταση του σταθμού στο χώρο του νικητή, υπεύθυνος είναι ο νικητής, ο οποίος αναλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δραστηριότητές της και τα προϊόντα της. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση με την επικοινωνία και διατήρηση του πελατολογίου. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία όπως αναγράφεται παραπάνω, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση επιθυμείτε, σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν ολοκλήρου ή εν μέρει διαγραφή τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής

συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο, κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. Τo δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα έσοδα του σταθμού, που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, θα μοιράζονται μεταξύ διοργανώτριας και χρήστη. Εκμετάλλευση από διοργανώτρια -50%. Εκμετάλλευση από χρήστη -50%. Ο πλέον κάτοχος του σταθμού, είναι υποχρεωμένος (α) να παρέχει και να πληρώνει ρεύμα για τον σταθμό, του οποίου τα έξοδα θα απονέμονται στο τέλος κάθε χρόνου από την χρησάμενη (β) να παρέχει διαδίκτυο για την ομαλή λειτουργεία του σταθμού (γ) να επιτρέπει την χρίση του σταθμού από οποιονδήποτε πελάτη.

Ο νικητής με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινεί και στη δημοσίευση της νίκης του στην σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στα social media και την περεταίρω προώθησή της τόσο από πλευράς του όσο και από πλευράς της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα φαίνεται με ανάρτηση στον ισότοπο https://joule.gr/news-events/. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στο: https://joule.gr/contest-terms . Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρείας.